کلید تاچ (کلید لمسی) وايفاي wifi

محصولات كليد هاي تاچ لمسي هوشمند وايفاي wifi

شركت خانه هوشمند زاگرس، توليد كننده بومي سيستمهاي كنترل هوشمند ساختمان، سيستمهاي بي سيم و با سيم، شامل انواع كنترلر كليدهاي لمسي و تاچ wifi وايفاي ميباشد.