قابلیت های محصول

مکان بندی هوشمند سازی ساختمان
در نرم افزار، امکان تعریف مکان های مختلف ساختمان و انتساب خروجی ها و پرده برقی های مربوط به وجود دارد. به طور مثال مکانهایی مانند پذیرایی، اتاق خواب، سرویس بهداشتی و ...
سناریو خانه هوشمند زاگرس
سناریوها امکاناتی هستند برای اجرای همزمان مجموعه ای از تنظیمات خروجیها و پرده برقی که میتواند به صورت مستقیم اجرا شده، و یا توسط یک فعالساز (سنسور، کلید یا زمان بندی) اجرا شود.
ورودی خانه هوشمند زاگرس
سخت افزار الکترونیک کنترلر زاگرس(سری زاگرس پرو) امکان اتصال و استفاده 8 ورودی، کلید یا سنسور را جهت ایجاد فعالسازهای سناریو به کاربر میدهد.
خروجی خانه هوشمند زاگرس
سخت افزار کنترلر زاگرس(سری زاگرس پرو) امکان استفاده از 23 خروجی شامل (18 خروجی روشن/خاموش و 5 خروجی دیمر) را به کاربر میدهد.
فعال ساز خانه هوشمند زاگرس
فعال سازها امکانی برای اجرای خودکار سناریوها هستند و در دو نوع قابل تعریف هستند: نوع اول "رویداد های ورودی" هستند برای استفاده از سنسور و کلیدهای ورودی و نوع دوم "زمانبندیهای".
رویداد ورودی هوشمند سازی ساختمان
"رویداد ورودی" جهت تعریف شرایطی از ورودیهای دیجیتال (کلید و سنسور) و ورودیهای آنالوگ یا بی سیم (وایرلس) مانند ماژول دماسنج بوده که در صورت تحقق شرط تعریف شده میتواند برای اجرای یک یا چند سناریو استفاده شود.
زمان بندی هوشمند سازی ساختمان
انواع زمانبندی روزانه و هفتکی با قابلیت تکرار و پایان مشخص (جهت اجرای سناریوها) قابل تعریف میباشد.
فرمان صوتی خانه هوشمند زاگرس
در این قسمت، امکان تعریف فرمانهای صوتی و اجرای یک سناریو یا تغییر یک خروجی مشخص توسط آن فرمان صوتی وجود دارد.
ترموستات خانه هوشمند زاگرس
ماژول دماسنج امکان اندازه گیری و نمایش دما در هر نقطه از واحد را فراهم کرده. همچنین از دمای اندازه کیری شده میتوان از طریق تعریف یک "رویداد ورودی" و سناریو جهت کنترل تهویه مطبوع نیز استفاده کرد.
پرده برقی
انواع پرده برقی قابل تعریف بوده و سیستم قابلیت و دستورهای باز، بسته و توقف حرکت در طول باز و بسته شدن را دارد.
تنظیمات سیستم هوشمند سازی ساختمان
تنظیمات سیستم شامل تنظیمات ساعت و تاریخ دستگاه مرکزی می باشد.
تنظیمات کارخانه هوشمند سازی ساختمان
تنظیمات کارخانه امکان ریست شدن دستگاه را به حالت خام کارخانه میدهد.
کلید لمسی زاگرس
کلید لمسی یا کلید تاچ ، از دیگر محصولات تولیدی خانه هوشمند زاگرس می باشد، که هم می تواند به عنوان کلید لمسی به خروجی ها و به سناریوها متصل گردد و هم جهت اتصال به دستگاه کنترلر برای ساختمان های با سیم کشی سنتی استفاده گردد.