دسته بندی نشده

19/03/1397

رایزر تیوب

رایزر تیوب رایزر تیوب یک لوله انتقال مذاب از کوره نگهدارنده به داخل محفظه قالب در دستگاه ریخته گری تحت فشار کم می باشد. این لوله […]